جملات انگیزشی موفقیت

متن جالب درباره موفقیت در زندگی
دسته بندی: اس ام اس

از دست دادن امیدی پوچ و محال، خود موفقیت و پیشرفتی بزرگ است. شکسپیر

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس موفقیت در کار ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

به گمان من انسان برای موفقیت در زندگانی باید بتواند در چهار زمینه استاد شود: مناسبات، تدارکات، نگرش و رهبری. جان ماکسول

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ متن موفقیت در کار و زندگی ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی به این دارد که تا چه حد می تواند همه نیروهای خود را در یک کانال بریزد. اریسون سووت ماردن

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس موفقیت در زندگی ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

موفقیت کلید شادی نیست، شادی کلید موفقیت است؛ اگر آنچه انجام می دهی دوست بداری، موفق خواهی بود. هرمن کین

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ پیام موفقیت ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

همه خوشبختی ها و موفقیت هایی که به من روی آورده، از درهایی وارد شده که آنها را به دقت بسته بودم. لرد بایرون

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ جملات موفقیت در کار و زندگی ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن. آنتونی رابینز

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ متن انگیزشی موفقیت در کار و زندگی ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

موفقیت بر روی ستون های شکست شکل می گیرد. سری چتری

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

نمی توانم فرمول موفقیت را برای شما بیان کنم؛ اما اگر فرمول شکست را می خواهید آن است که بکوشید همه را راضی نگه دارید. اسوپ

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

موفقیت، کم و بیش در دسترس همه هست، اما دامنه توفیق در زندگانی شخص، بدون توان رهبری محدود است. جان ماکسول

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس موفقیت در کار و زندگی ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

شکست بیش از موفقیت آموزنده است؛ کسی که هیچ گاه اشتباه نمی کند، هرگز به جایی نمی رسد. راکفلر

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

اکثر دانه ها هرگز رشد نمی کنند پس اگر واقعا می خواهید چیزی اتفاق بیفته بهتره بیش از یکبار تلاش کنید.

سنگی که طاقت ضربه های تیشه رو نداره تندیس زیبا نخواهد شد.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

شرط درآمد کار است نه دانستن کار پس برو کار کن نترس نگو کاری بلد نیستم.

منبع: اس ام اس موفقیت

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید